FøyenWorkshop 29. februar – Dypdykk i den vanskelige oppfølgingen – sykefravær eller personalsak?

Seminar torsdag 29. februar kl. 14:00 Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo

I samarbeid med Amesto People and Culture inviterer Advokatfirmaet Føyen til workshop med dypdykk i den vanskelige oppfølgingen – sykefravær eller personalsak?

Erfaringsmessig oppleves mange sykeoppfølginger som vanskelige og krevende å håndtere både sett fra et juridisk ståsted og fra et ledelses- og HR-messig ståsted.

Senioradvokat Christine Frølich Jacobs og advokatfullmektig Fanny Næss Landmark fra Føyens arbeidslivsavdeling vil sammen med Senior HR Consultant Hege Lunder fra Amesteo People and Culture legge opp til diskusjoner om praktiske eksempler og dilemmaer.

Workshopen ble først annonsert på FøyenFrokost 29. november 2023. Vi vil her foreta et dypdykk i tematikken som ble gjennomgått på forkostseminaret. Vi vil se mer inngående på praktiske eksempler og dilemmaer innenfor de rettslige rammene ved oppfølging av ansatte og ved mulig opphør av et ansettelsesforhold.

Det vil være et særlig fokus på følgende temaer:

  • Hva er arbeidsgivers plikter i forbindelse med oppfølgingen av en sykemeldt arbeidstaker?
  • Hva er arbeidstakers plikter som sykemeldt?
  • Dialog med lege
  • Dialog med NAV
  • Mulig personalsak?
  • Mulig avvikling av ansettelsesforholdet

Vi ønsker velkommen fra kl. 13:30 og starter workshopen kl. 14:00. Fra kl. 17:00 inviterer vi til fortsatt diskusjoner og mingling i Føyens storstue i 12. etasje med litt mat og drikke.

Det er begrenset antall plasser.

 

PÅMELDING HER

 

Tid: Torsdag 29. februar 2024 kl. 14:00 – 18:00
Sted: Dronning Eufemias gate 8

 

Christine F. Jacobs er tilknyttet arbeidslivsavdelingen i Advokatfirmaet Føyen AS og har over 20 års erfaring på arbeidsrettsområdet. Hun var tidligere “in house” advokat innen arbeidsliv fra Posten Norge AS og Bravida ASA. Hun arbeider bredt innen både kollektiv og individuell arbeidsrett. Christine har blant annet bistått i flere tunge sykefraværssaker, utarbeidelse av rutiner for sykeoppfølging og holdt opplæring innenfor temaet. Hun bistår også i utarbeidelse av rutiner på personalområdet.

Fanny N. Landmark er tilknyttet arbeidslivsavdelingen i Advokatfirmaet Føyen AS. Hun arbeider med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, og har blant annet bistått i flere sykefraværssaker, personalsaker og oppsigelsessaker.

Hege Lunder er seniorkonsulent i Amesto People & Culture. Hun har over 20 års erfaring innenfor HR-området og som leder fra selskaper som Storebrand, Posten, IKEA, Danske Bank og Virke. Hege jobber i dag som sertifisert coach og konsulent og brenner for et mangfoldig arbeidsliv der våre unike styrker blir verdsatt som en ressurs.