Frokostseminar om “plunder og heft” krav 22. juni

Seminar onsdag 22. juni kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etasje.

Hvordan få gjennomslag for “plunder og heft” krav?

I bygge- og anleggsprosjekter er det ikke uvanlig at entreprenøren opplever lavere produktivitet og/eller mer ineffektivt drift enn forutsatt. Skyldes dette forhold byggherren er ansvarlig for, kan entreprenøren ha krav på vederlagsjustering. Selv om dette er et stadig tilbakevennende tema i praksis, har ikke entreprisestandardene regulert konkret hvilke typer utgifter som kan kreves dekket og hva som skal til for å få medhold i et vederlagsjusteringskrav.

I dette frokostseminaret vil vi se på hvordan entreprenøren/ underentreprenøren kan få gjennomslag for et «plunder og heft»-krav, herunder:

– Identifisering av plunder- og heft tilfeller, bl.a. sett i sammenheng med fremdriftsplanlegging, koordinering og samordning
– Dokumentasjon og spesifikasjon i lys av senere rettspraksis

Vi vil også se på situasjonen fra byggherrens/oppdragsgiveren ståsted og hvordan det bør hensyntas når varsler og krav fremsettes.

Foredragsholdere er advokatene Hans-Jørgen Arvesen, Per Gustav Lilleaasen, Marit Lund Stensvåg, Henrik Dahl, tilknyttet Føyens entrepriseavdeling.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: Onsdag 22. juni kl.08:30-09:45.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etasje.

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Link til seminaret sendes ut på e-post.