Ellen Kristine Usland

Advokatfullmektig

Ellen er tilknyttet avdelingen for fast eiendom, og jobber bredt innenfor fagområdene avdelingen dekker. Ellen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2022 hvor hun skrev masteravhandling om tema «selvstendig rettsvernshevd”.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2017-2022Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2016-2017Årsstudium i administrasjon og ledelse, OsloMet