Fredrik Hartvoll Jarbo

Advokatfullmektig

Fredrik jobber hovedsakelig med IT-rettslige problemstillinger. Han er jurist fra Universitet i Oslo, hvor han skrev masteravhandling om fastleggelse og endring av leveranseytelsen i SSA-T 2018.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2019Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2018Utveksling, University of Auckland