Frida Marta Thornér

Advokat

Frida er tilknyttet selskapets corporate avdeling. Hun har lang erfaring innen det forretningsjuridiske fagområdet med særskilt vekt på selskapsrett og restrukturering, samt nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og bistand ved oppkjøp, reorganiseringer og omstruktureringer både nasjonalt og internasjonalt. Videre har Frida betydelig erfaring innen M&A, herunder skatte- og selskapsrettslige due diligence prosesser, i tillegg til erfaring innen arbeidsrett og granskning. Hun tar også med seg lang erfaring fra media og teknologibransjen med fire år som forretningsutvikler i Schibsted Marketing Services, samt ett år i legaltech startupen Lexolve.

Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2017Advokatbevilling
2011Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen