Ragnhild Lunner

Advokat

Ragnhild er tilknyttet entrepriseavdelingen og jobber primært med spørsmål knyttet til entrepriserett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Hun skrev stor (60-poeng) masteroppgave om sosiale krav i offentlige anskaffelser.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2018Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013Bachelor i journalistikk, Høgskolen i Oslo og Akershus
2010Utviklingsstudier, Universitetet i Oslo