Svein Gunnar Stang Hansen

Partner

Svein Gunnar har betydelig erfaring med bistand innen skatte- og selskapsrettslige problemstillinger knyttet til ulike former for restruktureringer, transaksjoner, omdannelser, generasjonsskifter samt alle typer korrespondanse med skattemyndighetene. Svein Gunnar har lang og omfattende erfaring bl.a. innen næringseiendom, boligutvikling, investeringsselskaper, familieeide selskaper mv.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2000Cand. jur., Universitet i Oslo