Arbeidsliv i 2023

Året nærmer seg slutten og vi tar et tilbakeblikk på arbeidsrettsåret 2023. Vi ser også på hva vi har i vente for 2024, før vi takker for året som har gått.

Publisert: 15. desember 2023

I år, som i fjor, benytter Føyens arbeidslivsavdeling anledningen til å oppsummere året som har gått. Det har vært et spennende og innholdsrikt år preget av flere lovendringer og nye rapporteringskrav for arbeidsgivere. Dette året har vi blant annet:

 • Rådgitt virksomheter i forbindelse med å tilpasse seg innstrammingene i innleiereglene
 • Bistått virksomheter i omstillingsprosesser
 • Bistått virksomheter i forbindelse med å rapportere i henhold til åpenhetsloven
 • Jobbet med store varslingssaker
 • Holdt flere vellykkede frokostseminarer, og ikke minst arrangert Føyens vårseminar i arbeidsrett for første gang

Vi har også ment noe i dagspressen om:

Året 2024 bringer med seg enda flere nye lovendringer på arbeidslivsområdet. Fra 1. januar 2024 trer blant annet disse lovendringene i kraft:

 • Ny godkjenningsordning for bemanningsforetak
 • Utvidede plikter i nedbemanning for selskaper i konsern, herunder tilbudsplikt, fortrinnsrett og krav til samarbeidsorgan (konserntillitsvalgte)
 • Maksgrense for varighet av midlertidig ansettelse endres fra fire og tre år, til tre år uansett grunnlaget for ansettelsen
 • Strengere krav til drøfting av virksomhetens tilknytningsformer

Regjeringen vedtok fredag 15. desember innføringen av endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven som har som formål å sikre arbeidstakere mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Vi har tidligere skrevet om forslaget her. Lovendringen trer i kraft fra og med 1. juli 2024 og innebærer blant annet:

 • Utvidede krav til hvilken informasjon som skal fremgå av arbeidsavtaler
 • To nye presumsjonsregler for bruk av midlertidig ansettelse og stillingsomfang
 • Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge senest sju dager etter arbeidsforholdet begynte
 • På forespørsel fra arbeidstaker, som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, må arbeidsgiver gi en skriftlig begrunnelse for valg av tilknytningsform og stillingsomgang innen en måned etter forespørselen

Diskusjonen rundt lovligheten av de nye innleiereglene vil følge med oss inn i arbeidsrettsåret 2024. Vi vil følge med på både utviklingen i ESA-saken og gruppesøksmålet mot staten.

Av kommende seminarer inn i nyåret vil vi fremheve seminar om åpenhetsloven torsdag 11. januar 2024 kl.16:00-18:30. Meld deg på her. Ellers planlegges det for flere FøyenFrokoster gjennom året. Vi vil også gjenta årets suksess og arrangerer Føyens vårseminar i arbeidsrett 17. april 2024.

Lignende saker

Flere nyheter