Viktige ting å merke seg på om innleie, og gode råde i arbeidet med åpenhetsloven og i varslingssaker

Publisert: 27. august 2023

Har du fått med deg den siste utviklingen om innleie? Har bedriften din gode prosesser i møte med åpenhetslovens informasjonskrav? Og kan arbeidsgiver egentlig garantere anonymitet i varslingssaker? I dette nyhetsbrevet gjennomgår vi nettopp disse temaene.

Diskusjonen om innleiereglene fortsetter

Mange bedrifter har allerede måttet tilpasse og gjøre endringer i virksomheten sin etter at de nye innleiereglene som forbyr innleie fra bemanningsforetak trådte i kraft 1. april 2023. Les mer om det vi har skrevet om innleiereglene i våre tidligere nyhetsbrev her og her.

I slutten av juni foreslo regjeringen enda et begrenset unntak fra innleiereglene for virksomheter innen arrangementsbransjen. Fra før er det åpnet for unntak for helse- og omsorgsbransjen og konsulenter med spesialistkompetanse. Unntaket som nå foreslås omfatter arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarige og enkeltstående arrangement, der arbeidet er av midlertidig karakter. Det kan derfor se ut som at regjeringen begynner å innse at innleiereglene er for restriktive og for dårlig tilpasset det reelle behovet i arbeidslivet. Høringsfristen er satt til 15. september og Føyen vil følge med videre på denne prosessen. Les mer om forslaget her.

Selv om reglene er – og fortsatt vil være en realitet, og alle er nødt til å forholde seg til dem slik de er vedtatt av Stortinget, har likevel diskusjonen om lovligheten av innleierestriksjonene i arbeidsmiljøloven fortsatt gjennom sommeren.

ESA (EØS-tilsynet) sendte 19. juli 2023 et formelt åpningsbrev til norske myndigheter for å ha innført uberettigede og uforholdsmessige restriksjoner på bruken av innleie.

Åpningsbrevet kom på bakgrunn av en rekke klager sendt ESA fra norske virksomheter. I klagene er det blant annet vist til at vikarbyrådirektivet har som formål å beskytte vikarer og sørge for fleksibilitet i arbeidslivet, og at dette direktivet utgjør et tilstrekkelig tiltak.

I innledende dialog med ESA har Regjeringen til nå opprettholdt sitt syn om at innleiereglene ikke er i strid med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området.

Åpningsbrevet er det første steget i en formell traktatbrudds sak. Norge har nå to måneder på å uttrykke sitt syn før ESA kan beslutte å ta saken videre med traktatbrudds søksmål mot Norge for EFTA domstolen. Utfallet av en slik formell sak vil kunne være at innleiereglene blir tilsidesatt av EFTA domstolen. Norge kan også velge å prøve å foreta enkelte endringer i innleieregelverket for å imøtekomme enkelte av ESAs innsigelser. Inntil dette er rettslig avklart minner vi om at virksomhetene må være forberedt på at norske myndigheter vil håndheve gjeldende regelverk.

Vi vil følge utviklingen i saken nøye fremover.

Lignende saker

Flere nyheter