Anja Gården

Advokat

Anja er tilknyttet avdelingen for Fast eiendom og Corporate. Hun arbeider primært med rådgivning og bistand ved oppkjøp, reorganiseringer, generasjonsskifter og omstruktureringer både nasjonalt og internasjonalt. Hun har god kompetanse innenfor selskapsrettslige- og skatterettslige problemstillinger. I tillegg jobber hun bredt ved å bistå også øvrige fagområder i selskapet.

Anja er jurist fra Universitetet i Oslo hvor hun skrev masteravhandling om legitimiteten av investeringsvoldgift. I tillegg har hun tatt deler av en LL.M i International and European Business Law fra Université Jean Moulin i Lyon. Anja er også utdannet økonom med spesialisering i forretningsjus fra Handelshøyskolen BI.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2020Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2020LL.M International and European Business Law, Université Jean Moulin – Lyon 3
2016Bachelor i Økonomi og Forretningsjus, Handelshøyskolen BI