Henrik Smeby

Senioradvokat / MVA-spesialist

Henrik jobber med forretningsjuridiske problemstillinger med særlig trykk på merverdiavgiftsrett, skatterett, selskapsrett, og fast eiendom. Han har det overordnede fagansvaret for merverdiavgiftsrett i Føyen og har ansvar for avgiftsrådgivning og planlegging i flere store prosjekter som Føyen bistår i. Henrik holder også jevnlig kurs innen merverdiavgiftsrett. Med erfaringsbakgrunn som seniorskattejurist for skattemyndighetene samt fra store forretningsadvokatfirmaer, har han et solid erfaringsgrunnlag som er til god nytte for Føyens klienter.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2015Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo