Jørn Listerud

Advokatfullmektig

Jørn er tilknyttet Føyens avdeling for arbeidsliv. Han arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger, herunder stillingsvernsaker, nedbemanninger, omstillinger og tilknytningsformer. Jørn er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med spesialisering i internasjonale kontrakter og mekling.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2019Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2018Utveksling, Bond University
2017Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer