Jørn Listerud

Advokatfullmektig

Jørn er tilknyttet Føyens avdeling for eiendom, og jobber bredt innenfor fagområdene som avdelingen dekker. Han har tidligere jobbet med å vurdere krav mot selgers boligselgerforsikring og har derfor særlig kompetanse om reklamasjonsfrister og mangelssaker. Jørn har også god kompetanse om arbeidsrettslige problemstillinger, herunder tilknytningsformer, stillingsvernsaker, nedbemanninger og omstillinger.

Jørn er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med spesialisering i internasjonale kontrakter og mekling.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2019Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2018Utveksling, Bond University
2017Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer