Ole Bachke

Partner

Ole er tilknyttet avdelingen for teknologi, digitalisering og telekom. Med over 20 års erfaring er Ole spesialist på IT-kontrakter, teknologirett, informasjonssikkerhet, regulering av opphavsrett og personvern. Ole bistår klienter til daglig med IKT-rett, herunder utarbeidelse av og/eller valg av kontrakt ved anskaffelser, gjennomføring av forhandlinger, kontraktsgjennomgåelse og tvisteløsning. Han jobber også med IPR-avtaler, kommersialisering av teknologi og regulering av bruk av immaterielle rettigheter, opphavsrett og data, både personopplysninger og annen data. Han bistår både på kunde og leverandørsiden. Ole er også sertifisert mekler av Advokatforeningen.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2000Cand. Jur., Universitetet i Oslo