Informasjons- og innsynskrav etter åpenhetsloven –fem gode råd

Publisert: 27. august 2023

Hvis din virksomhet er blant de 9000 som er omfattet av åpenhetsloven, må informasjonskrav som hovedregel besvares innen tre uker. Å unnlate å gi svar eller gi misvisende eller uriktige opplysninger, vil være snarveien til å få Forbrukertilsynet på nakken og eventuelt bli ilagt tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Her er fem gode råd for å oppfylle informasjonsplikten:

1. Plasser ansvaret for å besvare informasjonskrav tydelig i organisasjonen.

2. Kanaliser henvendelsene gjennom én særskilt kanal.
Etabler et eget nettskjema eller en egen e-postadresse for informasjonskrav. Tydeliggjør at informasjonskrav kun blir behandlet ved bruk av denne kanalen.

3. Vurder om kravet gjelder virksomhetens håndtering av «grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»
Noen tror feilaktig at loven gir rett til innsyn i alt fra leverandørlister til deltidsstillinger. Det gjør den ikke, og innsynskrav som ligger utenfor loven kan avvises.

4. Vis til offentlig tilgjengelig informasjon.
Åpenhetsloven innebærer ingen plikt til å sammenstille informasjon som er tilgjengelig for publikum på annen måte. Dersom opplysningene som etterspørres er tilgjengelig i redegjørelsen, i publiserte bærekraftsrapporter e.l., kan dere vise innsender hit. Forarbeidene åpner også for at dere kan henvise til importører, grossister eller leverandører, hvis informasjonssøkeren vil kunne då dekkende svar der.

5. Gjør deg kjent med unntakene fra informasjonsretten.
I tillegg til at det bare kan kreves informasjon som faller inn under loven, inneholder loven noen eksplisitte unntak fra informasjonsplikten. De viktigste unntakene gjelder «åpenbart urimelige» krav, opplysninger om personlige forhold og forretningshemmeligheter o.l.

Ta kontakt med spesialistene våre dersom du har spørsmål om informasjonsplikten eller andre krav etter åpenhetsloven.

Lignende saker

Flere nyheter