#Metoo – kampanjen

Publisert: 30. november 2017

Hvordan håndterer arbeidsgiver en trakasseringssak? Hva skal til for å få til en prosess som ivaretar både den som hevder seg trakassert og den som blir utpekt som den som trakasserer? Føyen Torkildsen gir deg viktige innspill for å sikre at arbeidsgiver opptrer profesjonelt i disse sakene.

Det er vel få – om noen- som ikke har fått med seg kampanjen #MeToo. Hashtaggen har blitt brukt av tusenvis av kvinner for å dele sine opplevelser av overgrep og seksuell trakassering. Bakgrunnen for kampanjen er den voksende skandalen rundt Hollywood- produsenten Harvey Weinstein, som anklages for å ha misbrukt kvinnelige medarbeidere og kolleger over flere tiår. Hvordan kunne dette skje?

Det er viktig at arbeidsgiver tar opplysninger om seksuell trakassering på alvor. Arbeidslivsavdelingen mener at arbeidsgiver gjør dette ved å ha gode og tydelige varslingsrutiner som ivaretar alle de berørte partene, både de som hevder seg trakassert og de som blir pekt ut som den som trakasserer. Det er viktig at alle involverte parter blir hørt uavhengig av hvor alvorlig anklager som fremsettes.

Har din bedrift gode varslingsrutiner som er tilpasset trakasseringssakers særegenhet? Benytt muligheten til revisjon av varslingsreglene nå. Føyen Torkildsen har lang erfaring med utarbeidelse av varslingsrutiner som er tilpasset din bedrift. I tillegg har vi lansert verktøyet MyCompliance; https://foyen.no/mycompliance/, som skal gjøre denne prosessen så enkel som mulig.

Det er ikke mye sikkert vi kan konkludere med etter måneder med medieomtale av seksuell trakassering i arbeidslivet. Det er likevel et faktum arbeidsgiver må legge til grunn; det skjer maktmisbruk og seksuell trakassering i arbeidsmiljøet.

Arbeidsgivere som har gode og gjennomarbeidede rutiner som fremmer varslingens formål vil ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor og fremstå profesjonelle. Dette vil gi mindre grobunn for maktmisbruk og seksuell trakassering og skape større trygghet i arbeidsmiljøet.

Lignende saker

Flere nyheter