Endringer i kompensasjonsordningen

Publisert: 19. mai 2020

Den 16. mai ble det mulig for bedrifter å søke støtte for april etter kompensasjonsordningen. Som forventet ble det også foretatt justeringer i ordningen.

Så langt har over 20.000 bedrifter mottatt støtte etter kompensasjonsordningen, og antallet stiger. Det er likevel slik at ordningen ikke har truffet alle bedrifter like godt, og en rekke foretak har ikke fått den forventede støtte. Når det nå gjøres justeringer i ordningen, er begrunnelsen for dette nettopp at enda flere bedrifter skal kvalifisere for støtte, og at ordningen skal treffe bedre.

Vi redegjør nærmere for de viktigste endringene nedenfor.

Endringene som gjelder fra april

  • Den viktigste endringen er at egenandelen halveres fra NOK 10.000 til NOK 5.000. Dette gjøres for å komme de minste bedriftene i møte.
  • Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det vil sørge for at kronerulling og lignende inntil denne grensen ikke fører til redusert tilskudd. Ellers er det slik at inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet må regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende.
  • Dyrefor og uunngåelig lønn regnes som uunngåelige faste kostnader, for tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten og dyrevernhensyn gjør det nødvendig med en viss bemanning, som for eksempel hundekjøring og rideskoler. Oppdrettsnæringen er ikke omfattet.

Særlig om sesongbedrifter

Fra og med mai vil sesongbedrifter også få en egen beregningsmodell for kompensasjon. Disse bedriftene vil da få etterbetalt den ekstra kompensasjonen for alle månedene. I mellomtiden kan de søke på vanlige vilkår.

Med sesongbedrifter menes i dette tilfellet bedrifter som har minst 80 prosent av omsetningen sin i løpet av seks sammenhengende måneder, og som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Disse vil som andre bedrifter kunne søke om kompensasjon for uunngåelige kostnader.

I tillegg er det varslet at det vil bli utarbeidet en egen ordning som kompenserer en andel av vedlikeholdskostnader, eksempelvis for alpinanlegg og fornøyelsesparker. Det er opplyst at regjeringen snarlig vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Ordningen vurderes forlenget

Kompensasjonsordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai. Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges, eller om ordningen i stedet skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet.

Lignende saker

Flere nyheter