Husk fristen for rapportering på likestilling

30. juni 2022 er siste frist for et foretak med ordinært regnskapsår til å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Arbeidsgivere som ikke har iverksatt arbeidet bør gjøre dette så snart som mulig. Vi kan gi råd og veiledning om hvordan rapporteringskravene skal oppfylles.

Publisert: 26. april 2022

Rapporteringsplikten gjelder for alle offentlige virksomheter, uavhengige av størrelse, og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 26 a (1) jf. § 26 (2). Plikten gjelder også i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

Hvert år skal det kartlegges og redegjøres for:

  • Kjønnsbalanse totalt i virksomheten
  • Midlertidig ansatte
  • Faktisk deltid
  • Foreldrepermisjon

Minimum annethvert år skal det kartlegges og redegjøres for:

  • Lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper
  • Lønnsforskjell totalt i virksomheten
  • Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper
  • Ufrivillig deltid

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i annet offentlig dokument. Den skal utformes slik at enkeltansattes personlige forhold ikke røpes.

Lignende saker

Flere nyheter