Mye nytt på arbeidsrettens område i 2023

Publisert: 24. januar 2023

Oppstarten av 2023 har vært preget av en rekke avisartikler om kommende lovforslag på arbeidslivsområdet og hvilken betydning dette kan få for virksomheter. Det kan være vanskelig å holde oversikt over hva virksomheter faktisk må forholde seg til.

Vi har gjennom høsten 2022 fulgt og omtalt disse lovforslagene. Med flere betydelige lovendringer har virksomheter mye nytt å forholde seg til. I tillegg vil mange virksomheter i år, for første gang, være pålagt rapporteringsplikt i medhold av åpenhetsloven.

Vi har derfor lagd en kort oversikt over de viktigste datoene virksomheter må være oppmerksomme på.

 

 

For mer detaljer om de enkelte punktene på tidslinjen, klikk deg inn på aktuell dato i oversikten under.

Arbeidstilsynets fokusområder for 2023

I tildelingsbrevet utested av Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Arbeidstilsynet fremgår det at Arbeidstilsynet skal i 2023 fokusere på bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I tillegg skal Arbeidstilsynet prioritere blant annet:

  • Tilsyn med den nye dokumentasjons- og drøftelsesplikten i forbindelse med «heltidsnormen» skal inngå som en del av tilsynets øvrige tilsynsvirksomhet. Dette i forbindelse med Arbeidstilsynet oppfølgning av HMS- arbeid i virksomheter.
  • Følge opp at virksomheter ivaretar og overholder sitt ansvar for å etterleve vilkårene for inn- og utleie fra bemanningsforetak, herunder endringene som innføres 1. april 2023.

Mer informasjon om dette finner du her.

 

Lovvendringsforslag til behandling på Stortinget

Det blir også spennende å følge videre med på lovarbeidet i forbindelse med forslaget om utvidede plikter og styrking av arbeidstakers rettigheter i selskapet som inngår i et konsern. For å lese mer om regjeringens forslag klikk her. Følg med på behandlingen av saken på Stortinget her.

Føyen vil fortsette å følge med på alle de kommende og varslede endringene på arbeidslivsområdet.

Lignende saker

Flere nyheter