Nye regler for hjemmekontor

Publisert: 28. april 2022

Regjeringen har den 18. mars 2022 fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem (hjemmekontorforskriften).

  • Forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem, med mindre hjemmearbeidet er «kortvarig» eller «sporadisk»
  • Arbeidsgiver og arbeidstaker skal inngå en skriftlig avtale om rammene for hjemmearbeid. Dette gjelder ikke der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon til de ansatte om rammene for hjemmearbeidet etter drøftinger med tillitsvalgte
  • Forskriftens særregler om arbeidstid oppheves. Dette betyr at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid i kapittel 10 også gjelder for hjemmearbeidet
  • Forskriften tydeliggjøring at kravet til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra
  • Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte

Lignende saker

Flere nyheter