Innsikt

Entreprise27.3.2024

Regningsarbeid i næringsentrepriser – kort og godt

Entreprise14.3.2024

Utenlandske leverandører sin rett til å delta i konkurranser om offentlige anskaffelser i EU – rådgivende uttalelse i sak C-652/22

Entreprise15.12.2023

Entreprise og offentlige anskaffelser 2023

Entreprise15.12.2023

Full seier i Gulating lagmannsrett – byggherre frifunnet for krav på plunder og heft

Entreprise15.12.2023

Får entreprenøren dekket sine økte avgifter og gebyrer av byggherren?

Entreprise15.12.2023

Foreldelse av forsikringskrav etter forsikringsavtaleloven § 8-6

Entreprise20.11.2023

Ny høyesterettsdom – voldgiftsklausuler må påberopes for forliksrådet

Entreprise27.8.2023

Ikke glem undersøkelsesplikten!

Entreprise27.8.2023

Klima og miljø skal nå vektes med 30 % i offentlige anskaffelser

Eiendom23.6.2023

Føyens frokostseminarer eiendom- og entreprise høsten 2023

Entreprise13.6.2023

EU directive poses a risk to the green transition and future jobs

Entreprise27.4.2023

Ny avgjørelse fra Høyesterett – søksmålfrister i entrepriseforhold

Arbeidsliv16.3.2023

Føyen anerkjent i Chambers Europe 2023

Entreprise07.3.2023

Force majeure-dommen fra Borgarting lagmannsrett er nå rettskraftig

Entreprise07.3.2023

Prinsipiell dom fra Høyesterett om krav for tapt fortjeneste og det erstatningsrettslige vernet

Entreprise07.3.2023

Høyesterett behandler spørsmål om søksmålsfrister i entreprisekontrakter

Entreprise24.1.2023

Ny rapport viser barrierene mot sirkulær økonomi i byggebransjen

Entreprise16.1.2023

Er entreprenørens mislykkede utbedringsforsøk en erkjennelse av ansvar som avbryter foreldelsesfristen for mangelskrav?

Entreprise12.12.2022

Foyen Advokatfirma in Getting the Deal Through Mining 2022

Entreprise07.11.2022

Høyesterett med avklaringer om kravet til kontrollerbar regning i bustadoppføringslova § 48

Entreprise07.11.2022

MVA på omtvistede krav under endring

Entreprise26.10.2022

Enkelte bemerkninger til Borgarting lagmannsretts dom av 25.10.2022 – Covid-19 dommen

Entreprise29.9.2022

Tvist i forbindelse med rehabilitering av Ankerskogen Svømmehall

Entreprise04.5.2022

Spennende anskaffelsesprosess i havn

Eiendom01.4.2022

Krigen i Ukraina – Hva kan partene i en bygge- og anleggskontrakt kreve?

Entreprise14.10.2021

Full seier for Statens Vegvesen i Stavanger – Advokatfirmaet Føyen AS bistod Staten i saken.

Entreprise18.6.2021

EU-domstolen avklarer reglene om anslag og maksgrenser av verdier og mengder i rammeavtaler

Entreprise28.4.2021

Nytt festskrift for bygg- og entrepriserett!

Entreprise16.4.2021

Fersk Høyesterettsavgjørelse om foretaksstraff i forbindelse med bruk av utenlandsk arbeidskraft

Entreprise30.3.2021

Ny forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser – Oslo kommune

Entreprise27.11.2020

Fersk høyesterettsdom om reklamasjon og passivitet i rådgivningskontrakt – hr-2020-2254-a

Entreprise18.3.2020

Koronaviruset – selskapers handlingsrom ved avholdelse av generalforsamling og styremøter

Entreprise04.2.2020

Ny høyesterettsdom om innsigelser til sluttoppgjør i entrepriseforhold

Entreprise30.6.2019

Ny avgjørelse fra Høyesterett vedrørende plunder og heft og forsering

Entreprise21.6.2019

Fristavbrytande innvending i sluttoppgjeret – kor konkret må du vere?

Entreprise07.12.2018

Viktig å redusere konfliktnivået i anleggsbransjen

Entreprise10.7.2017

Med nye muligheter følger også nye utfordringer