Innsikt

Personvern og cybersikkerhet17.6.2024

Meta avventer AI-utvikling med personopplysninger fra EØS-brukere 

Personvern og cybersikkerhet12.6.2024

Personopplysningene dine brukes til å utvikle kunstig intelligens

Personvern og cybersikkerhet12.6.2024

Nytt EU-regelverk skal styrke den datadrevne økonomien

Immaterial- og markedsføringsrett23.4.2024

Forslag til ny ekomlov – Hva skjer med cookiereglene i Norge?

Personvern og cybersikkerhet19.12.2023

Personvernåret 2023

Personvern og cybersikkerhet15.12.2023

Kunstig intelligens har kommet for å bli – hvordan bruke AI lovlig? 

Personvern og cybersikkerhet23.10.2023

Nytt EU-regelverk for digital sikkerhet i finanssektoren

Personvern og cybersikkerhet22.9.2023

Forum for personer som har ansvar for personvern

Personvern og cybersikkerhet22.9.2023

Omkamp om pseudonymiserte data og personvern i EU-domstolen

Personvern og cybersikkerhet27.8.2023

Forenkling av reglene for overføring av personopplysninger til USA

Personvern og cybersikkerhet31.5.2023

EU-domstolens underrett klargjør personopplysningsbegrepet

Personvern og cybersikkerhet19.4.2023

ChatGPT may be banned in the rest of EU

Personvern og cybersikkerhet07.3.2023

Nye utfordringer på veien mot en ny overføringsordning for personopplysninger mellom EU og USA

Personvern og cybersikkerhet23.1.2023

Meta sin forretningsmodell i fare etter gigantbot fra det irske datatilsynet

Personvern og cybersikkerhet13.1.2023

Personvernåret – hva kan vi forvente i 2023?

Personvern og cybersikkerhet07.11.2022

På vei mot en løsning på overføringer av personopplysninger til USA?

Personvern og cybersikkerhet30.9.2022

Et lys i enden av tunnelen for transatlantiske dataoverføringer?

Arbeidsliv19.9.2022

Føyens manuduksjoner høsten 2022

Personvern og cybersikkerhet10.9.2022

Ny avgjørelse fra EU-domstolen avklarer hvilke opplysninger som omfattes av GDPR artikkel 9

Personvern og cybersikkerhet26.4.2022

Bruk av Amazon web services – tilsiktet overføring av personopplysninger?

Personvern og cybersikkerhet31.3.2022

Status på den nye e-Privacy forordningen

Personvern og cybersikkerhet31.3.2022

«Trans-Atlantic Data Privacy Framework” – nytt rammeverk for overføring av personopplysninger mellom EU og USA

Personvern og cybersikkerhet16.2.2022

Personvernrådet varsler tilsyn om bruk av skytjenester i offentlig sektor

Personvern og cybersikkerhet07.9.2021

Det norske Datatilsynet har laget sin egen “Schrems II”-veiledning

Personvern og cybersikkerhet30.6.2021

Adekvansbeslutning for Storbritannia er vedtatt av EU-kommisjonen

Personvern og cybersikkerhet29.6.2021

Endelig veileder om Schrems II fra Personvernrådet – større åpning for risikobasert tilnærming

Personvern og cybersikkerhet11.6.2021

Nye standardklausuler for overføring til tredjeland

Den 4. juni 2021 publiserte EU-kommisjonen endelig versjon av de nye standardklausulene for overføring av personopplysninger til tredjeland (SCC).

Personvern og cybersikkerhet29.4.2021

Strengere personopplysningslov på bekostning av ytringsfriheten?

Personvern og cybersikkerhet25.3.2021

Personvernrådet vil vedta nye retningslinjer om avvikshåndtering

Personvern og cybersikkerhet23.2.2021

Storbritannia kan snart bli ansett som et godkjent tredjeland etter GDPR

Personvern og cybersikkerhet12.2.2021

Stort skritt fremover for EUs ePrivacy-forordning

Personvern og cybersikkerhet27.1.2021

Ny lov om forretningshemmeligheter trådte i kraft 1. januar 2021

Personvern og cybersikkerhet27.1.2021

Datatilsynet har varslet overtredelsesgebyr på 100 millioner kroner til dating-appen Grindr

Personvern og cybersikkerhet06.1.2021

Personvernåret 2020

Personvern og cybersikkerhet17.11.2020

Strengere GDPR-krav til europeiske bedrifter på grunn av amerikansk etterretning

Personvern og cybersikkerhet17.11.2020

Strengere GDPR-krav til europeiske bedrifter på grunn av amerikansk etterretning

Personvern og cybersikkerhet28.8.2020

Livet uten Privacy Shield – anbefalinger for veien videre

Personvern og cybersikkerhet17.7.2020

Schrems II: Privacy Shield er ugyldig

Personvern og cybersikkerhet22.5.2020

EDPB har revidert retningslinjene om samtykke til behandling av personopplysninger

Personvern og cybersikkerhet22.5.2020

EDPB har revidert retningslinjene om samtykke til behandling av personopplysninger

Personvern og cybersikkerhet22.1.2020

Forslag til ny lov om forretningshemmeligheter

Personvern og cybersikkerhet18.11.2019

EU-domstolen presiserer samtykkekrav til cookies

Personvern og cybersikkerhet23.10.2019

Kan sjefen tvinge deg på Facebook?

Personvern og cybersikkerhet16.8.2019

Offentlige nettsider og personvernforordningen

Personvern og cybersikkerhet07.3.2019

Hvem bør ta den forretningsmessige risikoen med GDPR

Personvern og cybersikkerhet25.1.2019

Japan er nå godkjent tredjeland for overføring av personopplysninger

Personvern og cybersikkerhet18.10.2018

Arve Føyen mottar Rosings Hederspris fra Den Norske Dataforening

Personvern og cybersikkerhet26.9.2017

Risikobasert GDPR-implementering

Personvern og cybersikkerhet26.9.2017

Bør ditt personvernombud få ny tittel snart?

Eiendom14.9.2017

Personvern er også aktuelt for eiendomsbransjen

Personvern og cybersikkerhet30.8.2017

Samtykke til besvær

Immaterial- og markedsføringsrett04.5.2017

Seier til Telenor mot Scanbox i Høyesterett