Innsikt

Arbeidsliv23.4.2024

Oppsummering av årets vårseminar i arbeidsrett og ny dom i Stendi-sakskomplekset 

Arbeidsliv23.4.2024

Nitrist for Witted og 1000-vis av andre konsulenter

Arbeidsliv14.3.2024

Vårseminar i arbeidsrett, påminnelse om rapporteringsfrister og oppdatering på arbeidsrettens område

Arbeidsliv27.2.2024

Kom i gang med åpenhetsloven

Arbeidsliv15.2.2024

Straffeansvar for brudd på krav til arbeidstid og minstelønn

Arbeidsliv22.1.2024

Blir du med å varsle ved kaffemaskinen?

Arbeidsliv22.1.2024

En påminnelse om endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2024 – hva betyr de for arbeidsgiver?

Arbeidsliv15.12.2023

Arbeidsliv i 2023

Arbeidsliv20.11.2023

Høyesterett med rettesnor for forståelsen av arbeidstid

Arbeidsliv23.10.2023

Ny rettspraksis på arbeidsrettens område som det er verdt å merke seg

Arbeidsliv22.9.2023

Hjemmekontor kun når det er nødvendig?

Arbeidsliv22.9.2023

Ny og viktig avklaring fra domstolen om pensjonsrettigheter

Arbeidsliv22.9.2023

Nye regler gir styrket vern av arbeidstakere – hva vil det ha å si for din bedrift?

Arbeidsliv07.9.2023

FøyenFrokost arbeidsliv – høsten 2023

Arbeidsliv27.8.2023

Kan arbeidsgiver garantere varslere anonymitet?

Arbeidsliv27.8.2023

Informasjons- og innsynskrav etter åpenhetsloven –fem gode råd

Arbeidsliv27.8.2023

Viktige ting å merke seg på om innleie, og gode råde i arbeidet med åpenhetsloven og i varslingssaker

Arbeidsliv18.8.2023

Ny partner i Føyen

Arbeidsliv27.6.2023

Ikke «fritt vilt» på jobbreise i utlandet

Arbeidsliv19.6.2023

Verdt å merke seg på arbeidsrettens område før en velfortjent ferie

Arbeidsliv01.6.2023

30. juni er fristen for å rapportere etter åpenhetsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Arbeidsliv31.5.2023

Hvordan løse utfordringene med de nye innleiereglene – ikke bare å ansette midlertidig

Arbeidsliv15.5.2023

Advokater mener det er grunn til panikk om åpenhetsloven

Arbeidsliv27.4.2023

Snart sommer! Litt om ferieavvikling og feriepenger og litt om “tipssaken”

Arbeidsliv27.4.2023

Ny dom fra lagmannsretten om yrkesskadedekning på hjemmekontor

Arbeidsliv28.3.2023

Lovendringer om strengere regler for innleie fra bemanningsforetak trer i kraft 1. april 2023

Arbeidsliv16.3.2023

Føyen anerkjent i Chambers Europe 2023

Arbeidsliv14.3.2023

Lovendringer på arbeidsrettens område vedtatt

Arbeidsliv07.3.2023

En rekke endringer i arbeidsmiljøloven på vei til å bli vedtatt i Stortinget tross stor motstand fra arbeidsgiversiden

Arbeidsliv06.3.2023

Hva er åpenhetsloven og hvordan komme i gang?

Arbeidsliv09.2.2023

Hva må eiendomsaktører gjøre for å oppfylle kravene i åpenhetsloven?

Arbeidsliv24.1.2023

Mye nytt på arbeidsrettens område i 2023

Arbeidsliv23.1.2023

Nedbemanning – Unngå disse fallgruvene

Arbeidsliv23.12.2022

Arbeidslivsavdeling ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Arbeidsliv22.11.2022

Arbeidsmiljøloven foreslått endret – kan bety store konsekvenser for arbeidslivets parter

Arbeidsliv08.11.2022

Permittering eller nedbemanning?

Arbeidsliv08.11.2022

Aktuelt for arbeidsgivere nå – Verdt å merke seg om lovforslag og dommer

Arbeidsliv07.11.2022

Kan ha god grunn til å varsle om uforsvarlig arbeidsmiljø

Arbeidsliv29.9.2022

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven ved gjennomføring av Direktiv (EU) 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

Arbeidsliv19.9.2022

Føyens manuduksjoner høsten 2022

Arbeidsliv05.9.2022

Christine Frølich Jacobs styrker Føyens arbeidslivsavdeling

Arbeidsliv27.6.2022

Er lockout som kampmiddel på vei tilbake?

Arbeidsliv24.6.2022

Ferieavvikling og feriepenger

Arbeidsliv13.6.2022

Endringer i adgangen til midlertidige ansettelser

Arbeidsliv01.6.2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022

Hva vil åpenhetsloven si for din virksomhet?

Arbeidsliv20.5.2022

Arbeidsgivers ansvar for ansattes timeregistrering

Arbeidsliv28.4.2022

Nye regler for hjemmekontor

Arbeidsliv26.4.2022

Husk fristen for rapportering på likestilling

Arbeidsliv02.3.2022

Ny dom fra Høyesterett om oppsigelse ved varig redusert arbeidsevne

Arbeidsliv21.1.2022

Endringer for inn- og utleie fra bemanningsbransjen

Arbeidsliv30.11.2021

Punktum i Stendi-saken

Arbeidsliv25.10.2021

Hvilke endringer kan vi forvente innenfor arbeidslivspolitikken med ny regjering?

Arbeidsliv31.5.2021

Arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk ved feilutbetalinger

Arbeidsliv30.4.2021

Nytt høringsnotat om endringer i hjemmekontor-forskriften

Arbeidsliv26.3.2021

Ny avgjørelse fra Høyesterett om arbeidssøkerens opplysningsplikt

Arbeidsliv26.1.2021

Arbeidsreisende inn til Norge

Arbeidsliv15.12.2020

God jul og godt nytt år fra arbeidslivsavdelingen!

Arbeidsliv17.11.2020

Midlertidig ansatt, bemanningsbyrå, gigjobber og selvstendig oppdragstakere

Arbeidsliv12.10.2020

Strengere straffer for lønnstyveri, og forslag om å forby lønn i kontanter

Arbeidsliv23.9.2020

Hjemmekontor på fast basis?

Arbeidsliv26.8.2020

Hvor er vi i korona-situasjonen?

Arbeidsliv22.6.2020

Når er permitteringer og nedbemanninger saklig begrunnet?

Arbeidsliv22.5.2020

Fra permitteringer til nedbemanning

Arbeidsliv23.4.2020

Er reisetid arbeidstid?

Arbeidsliv06.3.2020

Coronavirus – Hva bør arbeidsgiver vite?

Arbeidsliv17.2.2020

Veireno-leder dømt til fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven

Arbeidsliv17.2.2020

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven

Arbeidsliv21.1.2020

Nye dommer om tilretteleggingsplikten

Arbeidsliv20.1.2020

Arbeidsgiver dømt til å betale erstatning til en ansatt etter seksuell trakassering fra en kunde

Arbeidsliv23.12.2019

Arbeidslivseminarer 2020

Arbeidsliv18.12.2019

Arbeidslivsavdelingens 2019 – kort oppsummert

Arbeidsliv19.11.2019

Telenor-dommen: Ansiennitetsprinsippets betydning ved nedbemanning

Arbeidsliv19.11.2019

Ny avgjørelse om reisetid som arbeidstid og retten til godtgjørelse

Skrevet av advokatfullmektig Kristin Holter Næss

Arbeidsliv22.10.2019

Ny avgjørelse om plikten til å tilby annet arbeid ved sykdom hos arbeidstaker

Arbeidsliv22.10.2019

Massiv ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo og Akershus

Arbeidsliv16.8.2019

Arbeidsgiver dømt til å betale erstatning og økonomisk oppreisning til en ansatt etter seksuell trakassering fra en kunde

Arbeidsliv20.6.2019

Ny avgjørelse fra Høyesterett om vurderingen av saklighetskravet ved oppsigelse og tilbud om ny stilling

Arbeidsliv20.6.2019

Nye regler om varsling er vedtatt av Stortinget

Arbeidsliv09.5.2019

Tid for ferie og ferieavvikling!

Arbeidsliv12.4.2019

Varslingsreglene oppdateres

Arbeidsliv21.3.2019

Høyesterettsdom i Skanska-saken

Arbeidsliv22.2.2019

Alderdomssvikt – oppsigelse eller tilrettelegging?

Arbeidsliv17.1.2019

Endringer i permitteringsregelverket fra 1. januar 2019

Arbeidsliv17.1.2019

Nye regler for naturalytelser fra 2019

Arbeidsliv22.11.2018

Varsling om arbeidsmiljø gjør ofte vondt verre

Arbeidsliv01.11.2018

Oppsigelse og samvittighetsgrunner

Arbeidsliv01.11.2018

Rettsavklaring om AFP og virksomhetsoverdragelser

Arbeidsliv28.9.2018

NHO fikk ikke gehør i Arbeidsretten i kampen om ansiennitetsprinsippet

Arbeidsliv28.9.2018

Toppsjef dømt til 1 år og 3 måneder i fengsel for brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelse

Arbeidsliv04.9.2018

Nye regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Arbeidsliv04.9.2018

Driftsutgifter er arbeidsgivers ansvar

Arbeidsliv04.9.2018

Nye regler om innsyn i arbeidstakers epost og om sletting ved arbeidsforholdets slutt

Arbeidsliv25.6.2018

Reisegodtgjørelse – Likebehandling av innleide – HR-2018-1037-A

Arbeidsliv25.6.2018

Reisetid og arbeidstid – HR-2018 –1036-A

Arbeidsliv30.5.2018

Avgjørelse i Høyesterett om nedbemanning og oppbemanning i samme virksomhet

Arbeidsliv30.5.2018

Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal ta ferie?

Arbeidsliv30.5.2018

Arbeidstakerens rettigheter ved sykdom i ferien

Arbeidsliv27.4.2018

Planlegging av konkurrerende virksomhet utgjør ikke i seg selv et pliktbrudd

Arbeidsliv27.4.2018

Brudd på reglene om innleie av arbeidskraft

Arbeidsliv27.4.2018

Forslag om endringer vedrørende innleie av arbeidskraft

Arbeidsliv27.4.2018

To prinsipielt viktige saker skal behandles av Høyesterett

Arbeidsliv22.3.2018

Høyesterett fant at arbeidstaker kunne gå til sak om advarsel

Arbeidsliv22.3.2018

Forhandlinger om sluttavtale – når er bindende avtale inngått?

Arbeidsliv22.3.2018

Endringer i varslingsreglene?

Arbeidsliv22.3.2018

AFP i offentlig sektor – enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Arbeidsliv28.2.2018

Ny rapport om den generelle adgangen til å ansette midlertidig

Arbeidsliv28.2.2018

Viktig dom om forståelsen av ansiennitetsprinsippet

Arbeidsliv21.2.2018

Innføring av ny personvernforording GDPR – fra et HR-perspektiv

Arbeidsliv21.2.2018

10 ting å huske på når du ansetter

Arbeidsliv31.1.2018

Er arbeidsgivere klar over de strenge reglene for krav om fremleggelse av politiattest fra sine ansatte?

Arbeidsliv31.1.2018

Arbeidslivskriminalitet

Arbeidsliv31.1.2018

Lovendringer i kraft fra 1. januar 2018

Arbeidsliv31.1.2018

Innføring av generelle minstelønnssatser innen overnatting, service og cateringsvirksomhet

Arbeidsliv31.1.2018

Arbeidstilsynet med smekk til selskaper som ikke overholder arbeidsmiljøloven

Arbeidsliv08.1.2018

Innhenting av politiattest. Arbeidsgivers største forsømmelse

Medforfatter: Knut Andreas Bostad

Arbeidsliv20.12.2017

God jul og godt nytt år fra arbeidslivsavdelingen!

Arbeidsliv20.12.2017

EFTA har uttalt at reisetid er arbeidstid

Arbeidsliv07.12.2017

Gain without pain – merverdi i antikorrupsjon

Arbeidsliv30.11.2017

Oppsigelse av ansatt som ikke presterte ble kjent ugyldig

Arbeidsliv30.11.2017

#Metoo – kampanjen

Arbeidsliv30.11.2017

Ledelsens rett til å organisere virksomheten

Arbeidsliv31.10.2017

Opplysningsplikt ved utenlandske arbeids- og oppdragstakere

Arbeidsliv31.10.2017

Endringer i dagpengeregelverket

Arbeidsliv31.10.2017

Ansiennitetsvurderinger ved nedbemanning

Arbeidsliv20.10.2017

Spesialenheten henla. Riksadvokaten omgjorde. Tingretten frifant.

Arbeidsliv29.9.2017

Endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeidsliv29.9.2017

Innsyn i ansattes e-post

Arbeidsliv31.8.2017

Nye regler om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Arbeidsliv31.8.2017

Endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere

Arbeidsliv31.8.2017

Større fleksibilitet ved å kunne jobbe på kveldstid

Arbeidsliv06.7.2017

Feiler i nedbemanningsprosesser

Arbeidsliv06.7.2017

Ubetalt overtid – en latent bombe

Arbeidsliv23.6.2017

Arbeidstakerens rettigheter ved sykdom i ferien

Arbeidsliv23.6.2017

Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal ta ferie?

Arbeidsliv19.6.2017

Ansatt på prøve – hva innebærer det?

Arbeidsliv19.6.2017

Bruk gjerne tester – men bryt ikke loven

Arbeidsliv31.5.2017

Hva betyr arbeidstakers resignasjonsplikt?

Arbeidsliv31.5.2017

Skifte av leverandør var ikke virksomhetsoverdragelse

Arbeidsliv31.5.2017

Økende konfliktnivå i arbeidsrettssaker

Arbeidsliv28.4.2017

Ny avgjørelse i Høyesterett om ugyldige oppsigelser ved tariffbrudd

Arbeidsliv28.4.2017

Ny dom om virksomhetsoverdragelse fra EU domstolen