Innsikt

Personvern og cybersikkerhet23.4.2024

Nytt EU-regelverk skal styrke den datadrevne økonomien

Immaterial- og markedsføringsrett23.4.2024

Er din virksomhets markedsfortrinn tilstrekkelig beskyttet?

Immaterial- og markedsføringsrett23.4.2024

Forslag til endringer i åndsverksloven – nye regler for KI-trening, plattformansvar og pressepublikasjoner

Immaterial- og markedsføringsrett23.4.2024

Forslag til ny ekomlov – Hva skjer med cookiereglene i Norge?

Immaterial- og markedsføringsrett22.1.2024

Statusoppdatering for regelverket om salgsmarkedsføring

Teknologi, digitalisering og telekom22.1.2024

Ny sektorovergripende lov om digital sikkerhet

Teknologi, digitalisering og telekom05.1.2024

Ny partner i Føyen

Personvern og cybersikkerhet19.12.2023

Personvernåret 2023

Personvern og cybersikkerhet15.12.2023

Kunstig intelligens har kommet for å bli – hvordan bruke AI lovlig? 

Immaterial- og markedsføringsrett15.12.2023

Gjenbruk av konkurransegrunnlag – opphavsrett og avtaleregulering til besvær?

Personvern og cybersikkerhet23.10.2023

Nytt EU-regelverk for digital sikkerhet i finanssektoren

Personvern og cybersikkerhet22.9.2023

Forum for personer som har ansvar for personvern

Immaterial- og markedsføringsrett22.9.2023

Norge innfører nye regler for salgsmarkedsføring fra 1. oktober

Personvern og cybersikkerhet22.9.2023

Omkamp om pseudonymiserte data og personvern i EU-domstolen

Personvern og cybersikkerhet27.8.2023

Forenkling av reglene for overføring av personopplysninger til USA

Personvern og cybersikkerhet31.5.2023

EU-domstolens underrett klargjør personopplysningsbegrepet

Offentlige anskaffelser08.5.2023

Er du klar over dette om offentlige anskaffelser?

Teknologi, digitalisering og telekom02.5.2023

Ny partner i Føyen

Immaterial- og markedsføringsrett27.4.2023

Endringer i varemerkeloven har trådt i kraft

Personvern og cybersikkerhet19.4.2023

ChatGPT may be banned in the rest of EU

Arbeidsliv16.3.2023

Føyen anerkjent i Chambers Europe 2023

Personvern og cybersikkerhet07.3.2023

Nye utfordringer på veien mot en ny overføringsordning for personopplysninger mellom EU og USA

Personvern og cybersikkerhet23.1.2023

Meta sin forretningsmodell i fare etter gigantbot fra det irske datatilsynet

Immaterial- og markedsføringsrett23.1.2023

Ny lov om digitale ytelser

Personvern og cybersikkerhet13.1.2023

Personvernåret – hva kan vi forvente i 2023?

Personvern og cybersikkerhet07.11.2022

På vei mot en løsning på overføringer av personopplysninger til USA?

Personvern og cybersikkerhet30.9.2022

Et lys i enden av tunnelen for transatlantiske dataoverføringer?

Arbeidsliv19.9.2022

Føyens manuduksjoner høsten 2022

Personvern og cybersikkerhet26.4.2022

Bruk av Amazon web services – tilsiktet overføring av personopplysninger?

Personvern og cybersikkerhet31.3.2022

Status på den nye e-Privacy forordningen

Personvern og cybersikkerhet31.3.2022

«Trans-Atlantic Data Privacy Framework” – nytt rammeverk for overføring av personopplysninger mellom EU og USA

Teknologi, digitalisering og telekom09.1.2020

Fullsatt Fredag morgen hos DND: Juridiske hindre for digitalisering

Personvern og cybersikkerhet23.10.2019

Kan sjefen tvinge deg på Facebook?

Immaterial- og markedsføringsrett24.6.2019

Nye regler for leverandører av online-formidlingstjenester og søkemotorer

Teknologi, digitalisering og telekom14.5.2019

Standardiserte vilkår for skytjenester. «Godta»? Eller ikke så enkelt?

Teknologi, digitalisering og telekom14.3.2019

Mange bommer på kontraktsform og anskaffelsesstrategi ved kjøp av skytjenester

Personvern og cybersikkerhet18.10.2018

Arve Føyen mottar Rosings Hederspris fra Den Norske Dataforening

Teknologi, digitalisering og telekom06.7.2017

Vi kommuniserer med skyen

Teknologi, digitalisering og telekom06.7.2017

Endringer påvirker oss alle

Teknologi, digitalisering og telekom06.7.2017

Roboter kan neppe ta ansvar

Teknologi, digitalisering og telekom06.7.2017

Vi kommuniserer med skyen

Immaterial- og markedsføringsrett04.5.2017

Seier til Telenor mot Scanbox i Høyesterett